[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
‘บิ๊กตู่’ย้ำก.ย.นี้ มีนายกฯ-ครม.(30 ก.ค. 2557, 07:52) นร.ป.3ชาวพม่า ชนะเลิศคัดไทย(30 ก.ค. 2557, 07:47) ‘เจนี่-เอ๋’หย่าแล้ว! จบชีวิตคู่ หลังอยู่กินไม่ถึงปี(30 ก.ค. 2557, 07:44) ไกล่เกลี่ยถอนฟ้อง48คดี จบศึกตระกูลธรรมวัฒนะ(30 ก.ค. 2557, 07:42) แค้นสายลับ(30 ก.ค. 2557, 07:38) ส่งมอบแล้ว(30 ก.ค. 2557, 07:36) โชว์ผลงาน (30 ก.ค. 2557, 07:34) จบชีวิตคู่ (30 ก.ค. 2557, 07:32) แนบแน่น(30 ก.ค. 2557, 07:30) ทั่วไทยมีฝนกระจาย เหนือ-อีสานยังเสี่ยงน้ำท่วม (30 ก.ค. 2557, 06:23) 'พลอย' ปลื้มธุรกิจรุ่ง รักลงตัวแต่ยังไม่พร้อมถ่ายแฟชั่นคู่'จอน'(30 ก.ค. 2557, 06:15) สรุปข่าววันที่29-30ก.ค.57 เวลา18.00-06.00น.(30 ก.ค. 2557, 06:09) ไอดอลสาว หุ่นเพอร์เฟคสลิม(30 ก.ค. 2557, 06:01) "ต้นหอม"อุบ!เหตุผลเลิก"แทค" ดีกันแล้วขอไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิม(30 ก.ค. 2557, 06:01) วอชท์เอ็กซ์โปโชว์180แบรนด์ (30 ก.ค. 2557, 05:45) ทำการค้าต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต หลักคิด ของ สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล(30 ก.ค. 2557, 05:45) 'โอ้'สยิว'แต้ว'ช่วยอาบน้ำ นั่งแช่อ่างให้ถูหลัง(30 ก.ค. 2557, 05:45) สวย เฉี่ยว! 'ผี'เปิดตัวชุดเยือนโทนน้ำเงินขลิบแดง(30 ก.ค. 2557, 05:32) คิดค้นนมสำหรับแม่ให้นมบุตร ช่วยลดปัญหาขาดสารอาหาร(30 ก.ค. 2557, 05:30) 'พอร์ช' ชมเล่นคู่ 'แซมมี่' ชิล(30 ก.ค. 2557, 05:30)
เมนูหลัก
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2556
หน่วยงานภายในสำนักงาน
สารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนมัธยม
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ส.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
129 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
376 คน
สถิติเดือนนี้
9594 คน
สถิติปีนี้
69028 คน
สถิติทั้งหมด
139903 คน
IP ของท่านคือ 54.197.218.127
(Show/hide IP)
ลิงค์ ประชาสัมพันธ์อวยพรปีใหม่
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เจ้าของผลงาน : นางฉวีวรรณ สุภาษี
พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 321    จำนวนการดาวน์โหลด : 111 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

                                          

วัตถุประสงค์

           การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1 ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  2) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต  1  จำแนกตามสถานภาพ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ในการทำงาน  3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1

                

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

           ประชากร  ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  จำแนกเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  รวมจำนวน  69  คน  และกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  และกำหนดค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของแต่ละชั้น  โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  ผู้ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  57  คน  จำแนกเป็น  ผู้บริหาร  จำนวน  14  คน  และผู้ปฏิบัติงาน  จำนวน  43  คน

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  2  ชุด  คือ  ชุดที่ 1  เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check – list)  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  และชุดที่  2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured  interview)  ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นตามแบบ  CIPP  Model มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency),  ค่าร้อยละ  (Percentage),  ค่าเฉลี่ย  (Mean : ),  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation : S.D.)  และการทดสอบค่าที  (t – test)ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การเผยแพร่ผลสำเร็จของงาน เพื่อประกอบการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 6/ม.ค./2557
      การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 2/ต.ค./2556
      รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 27/ก.ย./2556
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านคลองไม้แดง ปีการศึกษา 2555 26/ส.ค./2556
      รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดสาม 26/ส.ค./2556