[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
154 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
282 คน
สถิติเดือนนี้
3062 คน
สถิติปีนี้
75608 คน
สถิติทั้งหมด
533482 คน
IP ของท่านคือ 34.238.192.150
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดสาม

เจ้าของผลงาน : นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 823    จำนวนการดาวน์โหลด : 262 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

 

จากรายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดสามเงาตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยใช้รูปแบบประยุกต์

ซิปปี่ โมเดล (CIPPI Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดสามเงา 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดสามเงา 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดสามเงา 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดสามเงา  และ 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบของการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดสามเงา

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน   ชั้นประถมศึกษาที่ 3-6 จำนวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียน 30 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 คน ของโรงเรียนวัดสามเงา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  ปีการศึกษา 2555  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ผลงานที่ประสบความสำเร็จ กรณี ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (เงิน พ.ต.ก.) การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูฯ 20/มี.ค./2558
      การเผยแพร่ผลสำเร็จของงาน เพื่อประกอบการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 6/ม.ค./2557
      การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 2/ต.ค./2556
      รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 27/ก.ย./2556
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านคลองไม้แดง ปีการศึกษา 2555 26/ส.ค./2556