[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 10/เม.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
167 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
282 คน
สถิติเดือนนี้
3075 คน
สถิติปีนี้
75621 คน
สถิติทั้งหมด
533495 คน
IP ของท่านคือ 34.238.192.150
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านคลองไม้แดง ปีการศึกษา 2555

เจ้าของผลงาน : นายพลตรี จันทร์ยิ้ม
จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1241    จำนวนการดาวน์โหลด : 262 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

                   การประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

ปีการศึกษา 2555 ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปีการศึกษา 2555

ในด้านความต้องการและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ  ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ และด้านความสอดคล้องในวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปีการศึกษา 2555ในด้านบุคลากร สื่อวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณในการดำเนินงาน 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปีการศึกษา 2555  ในด้านการวางแผนดำเนินงานตามโครงการ ด้านการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและ 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปีการศึกษา 2555  ในด้านคุณภาพของผู้เรียน และความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการโดยใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟิลบีม  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมีทั้งสิ้น 101 คน เป็นบุคลากรครู จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 44 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 44 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และคำถามแบบปลายเปิด จำนวน 4 ฉบับ  สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (m)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และการวิเคราะห์เนื้อหาดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ผลงานที่ประสบความสำเร็จ กรณี ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (เงิน พ.ต.ก.) การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูฯ 20/มี.ค./2558
      การเผยแพร่ผลสำเร็จของงาน เพื่อประกอบการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 6/ม.ค./2557
      การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 2/ต.ค./2556
      รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 27/ก.ย./2556
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านคลองไม้แดง ปีการศึกษา 2555 26/ส.ค./2556